Ζητήστε μας προσφορά...

Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας

Η εταιρική ταυτότητα βοηθάει στην δημιουργία του προφίλ της εταιρείας σας. Προβάλει την γενική ταυτότητα της και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια επικοινωνίας με τους πελάτες της. Αντικατοπτρίζει το ύφος της εταιρείας σας ,τη δραστηριότητά της και την κουλτούρα της.

Οι συνθήκες της σύγχρονης αγοράς και του ανταγωνισμού, επιβάλουν σε κάθε εταιρεία από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη να έχει μία επαγγελματική εταιρική ταυτότητα.

Το γραφιστικό τμήμα της click4web εγγυάται την δημιουργία της εταιρικής σας ταυτότητας με μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στα μέτρα της επιχείρησής σας , των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας, καθώς και στην κατηγορία των πελατών στους οποίους απευθύνεστε.

Μία εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία Λογοτύπου.
  • Επαγγελματικές κάρτες.
  • Φάκελοι - Επιστολόχαρτα.
  • Έντυπα - Φυλλάδια - Flyers.
  • Folder.
  • Συνταγολόγια.