ΕΣΠΑ

Ζητήστε μας προσφορά...

Ιστοσελίδες με προδιαγραφές ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με την οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της W3C, η κατασκευή και ο σχεδιασμός ιστοσελίδων για ΑμεΑ γίνετε με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να είναι text-oriented
  • Να μην περιέχει βίντεο ή ήχο
  • Να έχει δομή ιεραρχημένη
  • Να έχει απλουστευμένη διάταξη
  • Να παρέχει μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό
  • Να έχει ευανάγνωστο περιεχόμενο
  • Να έχει περιεχόμενο προβλέψιμο